Konferencja szkoleniowa zorganizowana przez nauczycieli SOSW w Starachowicach pt „Działania wspierające rozwój umiejętności językowych i komunikacji  u uczniów niepełnosprawnych” odbyła się 8 maja 2017r w Sali Zielonej Hotelu Senator.

Głównym prelegentem była: Pani Profesor Oświaty Lidia Klaro Celej, ekspert MEN w zakresie kształcenia komunikacji AAC, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej i autor nowych podstaw programowych dla osób niepełnosprawnych.

Odbiorcami – nauczyciele i rodzice SOSW oraz logopedzi  pracujący w różnych instytucjach i placówkach Naszego Powiatu.

Podczas szkolenia Pani Profesor Klaro Celej zapoznała uczestników z założeniami ACC-komunikacji wspierającej alternatywnej i jej praktycznego stosowania. Jednym z paneli tematycznych była również –analiza nowej podstawy programowej i ramowych planów nauczania,warunków, które należy spełniać, aby edukacja była efektywna  Pani Profesor omówiła w tym zakresie elementy edukacji osób z autyzmem i pokrewnymi schorzeniami w aspekcie przygotowania tych osób do Dorosłości, funkcjonowaniu po ukończeniu szkoły. Idea zbieżna z misją SOSW.
Konferencja na wysokim poziomie merytorycznym spełniła oczekiwania organizatorów i uczestników.

Wszystkie osoby zainteresowane w/w tematyką zapraszamy do korzystania z Punktu Konsultacyjnego – Diagnostycznego, funkcjonującego przy SOSW ul Staszica 16 w Starachowicach. Po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu konsultacji. Nauczyciele specjaliści udzielą porady na temat metod i form pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną