W dniu 24.11.2014r. w naszym Ośrodku odbyła się konferencja nt „ Fazy rozwoju rodziny, w której wychowuje się dziecko niepełnosprawne”. Wykład dla rodziców i nauczycieli poprowadziła Pani Kinga Rajkowska- Stachowicz, zajęcia warsztatowe – Pani Mariola Tymińska. Konferencja miała na celu uświadomienie uczestnikom przeżyć związanych z zaakceptowaniem dziecka niepełnosprawnego
i zmian jakie dotyczą rodziny.

Fazy przystosowania do niepełnosprawnego dziecka:

– faza szoku:

– faza kryzysu emocjonalnego;

– faza pozornego przystosowania się do sytuacji;

– faza konstruktywnego przystosowania się do sytuacji.

Kontynuacją konferencji było szkoleniowe zebranie rady pedagogicznej SOSW
nt. „Funkcje oceny szkolnej. Rola rodziców w ocenianiu dziecka niepełnosprawnego”