W piątek 22 listopada 2013 w  Hali Targi Kielce  odbyło się rozstrzygnięcie IV edycji  Wojewódzkiego Konkursu  pod hasłem; „ Bezpieczeństwo na piątkę ”.

Celem konkursu było: zastosowanie wiedzy z zakresu  bezpieczeństwa w ruchu drogowym, propagowanie  zasady fair -play podczas rywalizacji sportowej , zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego, zastosowanie zasad  udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej. Do tegorocznej edycji konkursu  przystąpiło  14  szkół podstawowych.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy reprezentowali:  Kinga Kowalska , Angelika Klusek , Krystian Czerkawski  wraz z drużyną kibicującą oraz opiekunami Moniką Szemeczko i Agnieszką Michnowską .  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Podsumowanie konkursu uświetnił występ artystyczny w wykonaniu młodzieży   z Ożarowa.