W naszej szkole odbyła się V edycja konkursu ekologiczno-matematycznego pod hasłem,,Z ekologią za Pan Brat”. Tym razem z zadaniami zmagali się uczniowie Szkoły Przysposabiajacej do Pracy, klasa I,II i III. Turniej obejmował konkurencje wiedzy przyrodniczo-ekologicznej  i konkurencje matematyczne dostosowane do możliwości uczniów naszej placówki.

Uczniowie doskonale poradzili sobie z zadaniami współpracując w dwuosobowych zespołach. Pokazali, że są przyjaciółmi naszej planety. Na codzień segregują śmieci, wybierają ekologiczne opakowania i używają kosmetyków oraz chemii przyjaznej naszemu środowisku, zawsze wyrzucaja śmieci do śmietnika.

Celem przeprowadzonego konkursu było kształtowanie postaw ekologicznych, rozbudzanie troski o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi, przybliżenie i uświadomienie uczniom wagi problemów ekologicznych.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie: Mateusz Baran ( kl. I PdP), Kinga Minda (kl.II PdP).

Konkurs zorganizowały : p. A.Michnowska, p. M.Jurkowska, p. A.Sokół.