24 maja 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbył się konkurs ekologiczno – matematyczny pod hasłem „Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT”. Do konkursu przystąpiło 11 osób z kl. I,II,III Gimnazjum oraz kl. I,II,III ZSZ. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekologicznej wśród uczniów, rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony środowiska i upowszechnianie wiedzy o obszarach chronionych w Polsce. Uczniowie rywalizowali ze sobą w dwóch etapach: w I wszyscy uczestnicy zmagali się z testem ekologiczno – matematycznym. Do drugiego etapu – ustnego zakwalifikowało się 5 osób z największą liczbą punktów. Udzielali oni odpowiedzi na pytania z zakresu: „Czy potrafię chronić środowisko? – Jak zachować się w określonych sytuacjach”.

Zwycięzcami zostali uczniowie:

Kusiak Andrzej kl. I ZSZ

Szmalec Dawid kl. I ZSZ

Derlatka Aleksandra kl. I Gim.

    Wyróżniono również:  Dawida Milde z kl. III Gimnazjum i Natalię Skibę z kl. III ZSZ.

Uczniom wręczono symboliczne nagrody.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele: Paweł Strojnowski, Monika Jurkowska, Agnieszka Michnowska.