Konkurs matematyczno – przyrodniczy ,,Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT’’

To JUŻ CZWARTY RAZ…

W dniu 26 kwietnia w naszej placówce odbył się konkurs pod hasłem ,,Z Ekologia za Pan Brat’’ Celem konkursu było tworzenie nawyków i  zachowań  ekologicznych stylu życia w domu, w szkole i najbliższym otoczeniu i pobudzanie do stałych działań na rzecz ochrony środowiska.

W konkursie brali udział uczniowie z klas IV, V, VI i III Szkoły Podstawowej. Uczestnicy rozwiązywali rebusy krzyżówki, odpowiadali na pytania otwarte i zamknięte. Zmagali się z zadaniami praktycznymi jak np. rozdzielanie mieszaniny i grochu na składniki, dobieranie figur we właściwe miejsce.

Zwyciężyła drużyna w składzie: Weronika Promińska z klasy IV i Milena Dziułka z klasy III. Uczestnicy na zakończenie otrzymali upominki.

Organizatorami konkursu byli Pan dyrektor Paweł Strojnowski, M. Jurkowska, A. Sokół, A. Michnowska.