6 czerwca 2017 roku w naszej placówce odbyła się II edycja szkolnego konkursu ekologiczno-matematycznego pod hasłem ,,Z ekologią za Pan Brat’’. W konkursie brały udział drużyny reprezentujące klasę VI Szkoły Podstawowej, klasę I-II Gimnazjum oraz I ZSZ.

Głównym celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony środowiska. Uczniowie zmagali się z częścią teoretyczną: rebusy, krzyżówki, bank pytań oraz z częścią praktyczną: segregowali śmieci, wykonywali mieszaninę, rozdzielali mieszaninę, budowali modele figur przestrzennych z materiałów wtórnych. Zadania były oceniane pod względem poprawności wykonania jak i czasowym. Dużo zabawy i śmiechu sprawiło zadanie sprawdzające wydolność płuc: pompowanie balonów.

Zwyciężyła drużyna z kl. I-II Gimnazjum w składzie: Paulina Romańska, Kinga Kowalska , Damian Grygiel. Drugie miejsce zajęła kl. VI Sz. P w składzie: Julia Faber, Dominika Jóźwiak,  Alan Bębas. Na trzecim miejscu znalazła się drużyna z I kl. ZSZ w składzie: Karolina Biurkowska, Aleksandra Mazurkiewicz Dawid Milde.

Uczniowie otrzymali dyplomy, drobne nagrody. Organizatorami konkursu byli: Paweł Strojnowski, Monika Jurkowska, Agnieszka Sokół, Agnieszka Michnowska.