W piątek 17 maja 2013 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Starachowicach odbyło się rozstrzygnięcie IX edycji Konkursu Poetycko- Plastycznego pod hasłem; „ Jan Paweł II – Papież Rodziny”.

Celem konkursu było: oddanie czci Janowi Pawłowi II, uczczenie rocznicy jego urodzin oraz propagowanie myśli i działań Ojca Świętego. Starosta Starachowicki  Andrzej Matynia objął patronat nad konkursem. Do tegorocznej edycji konkursu w części plastycznej wpłynęły 24 prace ze szkół podstawowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Komisja konkursowa przyznała wyróżnienia następującym uczniom z Naszego Ośrodka: Jagodzie Cheda, Małgorzacie Pozoga, Monice Mergalskiej i Arkadiuszowi Mergalskiemu.

W części literackiej konkursu wyróżnienie spośród uczniów SOSW w Starachowicach otrzymał wiersz ” Tu wszystko się zaczęło”, którego autorką jest uczennica kl. II ZSZ – Anna Wypych

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez sponsorów, między innymi przez Starostę Starachowickiego Andrzeja Matynię.

Podsumowanie konkursu uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starachowicach.