Konkurs

„WYSTARCZY  KROPLA…”

W ramach obchodów Światowego Dnia Wody , który przypada na 22 marca w naszej Szkole organizowany został konkurs  ,, Wystarczy kropla…” Organizatorami konkursy były: pani M. Jurkowska, pani K. Sałek i pani  A. Sokół.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów naszego Ośrodka.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy-dowolną techniką, przedstawiającą  KROPLĘ WODY.

Prace konkursowe wykonywane były w różnorodnych formach (plastyczna, techniczna, przestrzenna, według własnego pomysłu).                                                                                                         W dniu 9 marca komisja konkursowa w składzie : pani Elżbieta Kowalczyk, pani Monika Szemeczko i pani Anna Purtak dokonała oceny prac i przyznała nagrody oraz  wyróżnienia.

Oceniana była  pomysłowość, samodzielność i walory artystyczne.                                            Konkurs został zorganizowany przy współpracy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które było również głównym sponsorem nagród.

Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, wystawa prac konkursowych  i rozdanie nagród odbędzie się w późniejszym terminie.

W ramach obchodów Dnia Wody uczniowie obejrzeli również prezentacje:

,,22 marca Światowy Dzień Wody”, ,,Woda życiodajna substancja”, ,,Zanieczyszczenia wody”, ,,Błyszczę przykładem oszczędzam wodę…”

A oto prace konkursowe: