Uczniowie Ośrodka Szkolno- Wychowawczego już po raz kolejny włączyli się w program zorganizowany przez Nadleśnictwo Starachowice oraz Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Kotyzka”  Tegorocznym hasłem konkursu było: „Las nie płacze, kiedy go wycinamy. Nowe życie drzew w wyrobach z drewna”. Celem konkursu była edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, propagowanie dobrych zachowań w lesie oraz promocja drewna jako jednego z najbardziej wszechstronnych surowców.  Uczestnicy konkursu mieli za zadanie opiekować się wyznaczonym  terenem w lesie oraz przygotować inscenizację tematycznie związaną z hasłem konkursu.. Uczniowie klasy I ZSZ wraz z opiekunami ; p. A.Wiśnios i A.Michnowską dbali o czystość przydzielonego im terenu, uczestniczyli również w spotkaniu z pracownikiem Nadleśnictwa – była to lekcja w plenerze  o pracy leśnika oraz o tym, do czego można wykorzystywać drewno jako surowiec wtórny. . Podczas oficjalnego podsumowania konkursu w dniu 28 maja  uczniowie na scenie SCK zaprezentowali program zatytułowany „ Jestem drzewem – jestem twoim oddechem.” Nasza Placówka  otrzymała wyróżnienie o wartości – 500 zł a ponadto , nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu oraz nagrodę Prezydenta Miasta Starachowice.

2 czerwca br. uczniowie spotkali się na apelu podsumowującym Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Jestem drzewem – jestem twoim oddechem” zorganizowany w ramach konkursu „ Las nie płacze, gdy go wycinamy. Nowe życie drzew w wyrobach z drewna”

W konkursie wzięło udział 38 uczniów , wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani Dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu.