W naszej szkole odbył się kolejny Logopedyczny Konkurs Plastyczny tym razem pod hasłem,,Jedno słowo – kilka znaczeń”. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów bogactwem języka ojczystego, rozbudzenie i rozwijanie własnej twórczości plastycznej i językowej dzieci oraz wspólna praca logopedy, wychowawcy, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych. Uczniowie wykonali prace plastyczne ilustrujące słowa mające to samo brzmienie lecz kilka znaczeń. Komisja w składzie: Weronika Cieśla, Karolina Drużdż oraz Małgorzata Sikora wyłoniła zwycięzców i przyznała nagrody:

I miejsce – Klaudia Klusek, Aleksandra Mazurkiewicz

II miejsce –  Renata Nobis, Anna Frączek

III miejsce  – Karolina Biurkowska, Jagoda Klamczyńska

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!