Marsz dla życia i rodziny

Z okazji VII Światowego Spotkania Rodzin

 z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

w Mediolanie (od 30 maja do 3 czerwca 2012 r.)

i Marszu dla życia i Rodziny 3 czerwca 2012 r. w Radomiu

Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

ogłosił konkurs plastyczny pt.

 

„Razem świętujemy w rodzinie”

Komisja w składzie:

Bodo Barbara, Małgorzata Górka, Bożena Rus, Bożena Sałek przyznała nagrody.

 Pośród laureatów znaleźli się uczniowie naszego Ośrodka:

III miejsce- Wypych Anna, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach.

Wyróżnienie:

Cheda Jagoda, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach

Szkoła specjalna- wyróżnienia:

Kusiak Andrzej, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach,

Dukowski Damian, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach.

   Do konkursu napłynęło 111 prac plastycznych z 10 ośrodków szkolnych.

Uczniowie wraz z koordynatorem konkursu p. A. Wiśnios 3 czerwca udali się do Radomia gdzie uczestniczyli w festynie dla rodzin, podczas którego uroczyście zostali nagrodzeni za prace nadesłane na konkurs.