29 listopada, w obecności starosty Piotra Babickiego, wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego i dyrektora świętokrzyskiego oddziału PFRON- Andrzeja Michalskiego,  nastąpiło uroczyste przekazanie nowych samochodów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Auta trafiły do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie-Godowie. Zostały one  zakupione dzięki środkom z PFRON-u i funduszom powiatu.

     Do tej pory DPS w Kałkowie – Godowie korzystał z 13 – letniego volkswagena, który  rocznie pokonywał ponad 20 tys. km. Z kolei Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  posiadał 11 – letniego volkswagena transportera T5, który w przeciągu roku „robił” ok. 54 tys. km. Oba auta były już mocno wyeksploatowane. Zastąpią je teraz nowiutkie renault trafic grand pack clim z 2019 r., przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Pojazdy wyposażone są w mechaniczną platformę najazdową, zamontowaną przy tylnych drzwiach samochodu oraz fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane w II i III rzędzie. O tym, jak wyglądają i jak działają można się było przekonać podczas uroczystego przekazania pojazdów, które odbyło się 29 listopada na parkingu przed starostwem powiatowym w Starachowicach. Oprócz starosty Piotra Babickiego i wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego uczestniczył w  nim również Andrzej Michalski, dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON, która to instytucja dofinansowała ich zakup. Powiat otrzymał 160 tys. zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, projektu w obszarze D, pn. „Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych na zakup dwóch mikrobusów specjalnie przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach”. Resztę tj. blisko 88,5 tys. zł dołożył Powiat. Zakup zrealizowany został w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Auta, co podkreślały dyrektorki obu placówek tj. Elżbieta Kowalczyk i Krystyna Kotowska, w znacznym stopniu usprawnią ich pracę.

      Powiat uzyskał też środki w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III’- obszar G na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Jest to kwota 100 tys. zł, która zostanie wykorzystana na utworzenie dwóch dodatkowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i rozpoczęcie działalności gospodarczej przez kolejną osobę. Są to dodatkowe fundusze na aktywizację zawodową tej grupy społecznej. Zgodnie z algorytmem Powiat Starachowicki otrzymał w tym roku 350 tys. zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej. Pieniądze te posłużyły na utworzenie 5 stanowisk pracy i podjęcie działalności przez trzy niepełnosprawne osoby.