Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii po konsultacjach z Radą Rodziców, Dyrekcja  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego informuje iż zgodnie z zarządzeniem Dyrektora SOSW w Starachowice nr 12/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 nauka we wszystkich strukturach SOSW odbywa się od 12 do 18 kwietnia 2021 w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 Konsultacje i porady psychologiczno-pedagogiczne odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  z wychowawcami klas.