10 listopada 2016r. świętowaliśmy 98 rocznice odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny „Pisk Białego Orła” według scenariusza Adama Szafrańca. Spektakl opowiadał historię wielopokoleniowej wiejskiej rodziny. Jej członkowie otrzymali solidne tradycyjne wychowanie z naciskiem na patriotyczne relacje. Ich życie było przepojone miłością do Ojczyzny, gotowi byli na różne poświęcenia z narażeniem życia włącznie. Pod swoim dachem ukrywają poetę a człowiek ów oczytany i mądry, który odwołując się do literatury i poezji okresu zaborów jeszcze bardziej wzmacnia w nich wole walki i ofiarności za wolność ukochanej Ojczyzny.

     Motywem przewodnim przedstawienia był Biały Orzeł- symbol Polski, którego „pisk” nie pozwala tracić nadziei na wolność. Przedstawienie odbywało się w ciekawej scenerii, która wiernie oddawała realia życia tamtych czasów. Ważnym elementem przedstawienia była towarzysząca spektaklowi przejmująca oprawa muzyczna, do której idealnie wpasowali się występujący uczniowie, prezentując utwory oddające podniosły charakter spektaklu dopełniając całości uroczystej akademii. Wszystkim udzieliła się panująca atmosfera, zarówno artystom na scenie jak i licznej widowni.

      O charakter, dramaturgię i podniosłą atmosferę spektaklu, przygotowanie artystów, fantastyczną scenografie zadbali: M. Bonio, E. Węcek, M.Grudniewska, W.Szczęsna, M.Jurkowska, K.Drużdż, A. Góra, M.Szemeczko, K.Jaszewska.