Szkoła Podstawowa niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
 
 

Blok lekcyjny

Moćko

Grudniewska

Kuźdub

Rajkowska

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

08:00 – 08:45

religia

hist

j pol

j ang

08:50 – 09:35

j ang

mat

biol

wos/rew1

09:40 – 10:25

e wczes

j pol

j ang

hist

10:30 – 11:15

e wczes

j ang

hist

mat

11:30 – 12:15

e wczes

wf

wf

mat

12:30 – 13:15

zaj, pozal (c. klasa)

wf

wf

chem

13:20 – 14:05

rew4

rew3/rew2

rew1

religia

14:10 – 14:55

rew2

rew3

tech

15:00 – 15:45

rew3/rew2

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

08:00 – 08:45

rew/rew2

mat

rew2

muz kl. 7-8

08:50 – 09:35

e wczes

plast

mat

j pol

09:40 – 10:25

e wczes

j pol

plastyka

j ang

10:30 – 11:15

e wczes

przyr/rew4 kl. 5

zaj z wych

j pol

11:30 – 12:15

rew4

j ang

j pol

fiz

12:30 – 13:15

rew1/rew3

religia

rew/rew3

wf

13:20 – 14:05

wdż

rew/rew3

chem

14:10 – 14:55

rew2/rew1

15:00 – 15:45

Środa

Środa

Środa

Środa

Środa

08:00 – 08:45

e wczes

religia

rew2

mat

08:50 – 09:35

e wczes

j pol

religia

geogr

09:40 – 10:25

e wczes

mat

j pol

religia

10:30 – 11:15

e wczes

j ang

mat

j pol

11:30 – 12:15

religia

biol/rew4 kl. 4

j ang

wos/zaj, pozal kl. 7

12:30 – 13:15

rew3

hist/rew4 kl. 4

wdż

zaj wych

13:20 – 14:05

rew4

rew2

rew/rew1

geogr/rew kl. 8

14:10 – 14:55

rew3

wf

15:00 – 15:45

rew/rew1

Czwartek

Czwartek

Czwartek

Czwartek

Czwartek

08:00 – 08:45

rew2

zaj wych

muzyka

wdż Iis/do zaw Is

08:50 – 09:35

e wczes

geogr/rew2 kl. 4

j pol

biol

09:40 – 10:25

e wczes

j pol

mat

j ang

10:30 – 11:15

e wczes

wf

j ang

hist

11:30 – 12:15

e wczes

wf

tech

j pol

12:30 – 13:15

rew4

rew3/zaj, pozal

zaj, pozal

biol kl. 7 – tu można rew

13:20 – 14:05

rew1

rew3

wf

14:10 – 14:55

rew/rew2

15:00 – 15:45

rew

Piątek

Piątek

Piątek

Piątek

Piątek

08:00 – 08:45

rew1/rew2

inform

religia

ed bez/rew1 kl. 7

08:50 – 09:35

j ang

mat

inform

j pol

09:40 – 10:25

e wczes

tech

mat

inform

10:30 – 11:15

e wczes

przyr/rew3 kl. 5

j pol

mat

11:30 – 12:15

e wczes

j pol

wf

tech

12:30 – 13:15

e wczes

muz

wf

fiz

13:20 – 14:05

zaj pozal1/rew1

geogr

wf

14:10 – 14:55

hist

plast kl. 7

15:00 – 15:45

 Szkoła Podstawowa niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym

Blok lekcyjny

Szczęsna

Tomczyk

Sowula

Łącka

Nitychoruk

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

08:00 – 08:45

rew1

rew1/rew

fun osob

fun osob

fun osob

08:50 – 09:35

rew3

rew1

fun osob

fun osob

z roz krea

09:40 – 10:25

z roz krea

religia

z roz krea

z roz krea

z roz krea

10:30 – 11:15

z roz krea

fun osob

z roz krea

wf

z roz krea

11:30 – 12:15

z roz kom

z roz krea

wf

z roz krea

rew1/rew

12:30 – 13:15

rew2

z roz krea

rew/rew1

z roz kom

rew/rew1

13:20 – 14:05

zaj pozal

rew2

rew1

14:10 – 14:55

rew1

15:00 – 15:45

rew1

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

08:00 – 08:45

fun osob

fun osob

fun osob

fun osob

rew

08:50 – 09:35

z roz krea

z roz kom

z roz krea

z roz krea

rew

09:40 – 10:25

z roz krea

z roz kom

z roz krea

z roz krea

wf

10:30 – 11:15

z roz krea

wf

z roz krea

z roz krea

wf

11:30 – 12:15

z roz kom

wf

zaj krea1

z roz krea

religia

12:30 – 13:15

wf

zaj krea1

rew2

fun osob

13:20 – 14:05

rew

rew/rew1

wf

z roz krea

14:10 – 14:55

z roz krea

15:00 – 15:45

Środa

Środa

Środa

Środa

Środa

Środa

08:00 – 08:45

zaj pozal

fun osob

fun osob

fun osob

z roz krea

08:50 – 09:35

rew 3

z roz krea

z roz krea

z roz krea

z roz krea

09:40 – 10:25

fun osob

z roz krea

z roz krea

z roz krea

fun osob

10:30 – 11:15

zaj roz krea

z roz krea

wf

religia

fun osob

11:30 – 12:15

zaj roz krea

rew1

wf

z roz kom

z roz kom

12:30 – 13:15

religia

rew

zaj krea1

rew

wf

13:20 – 14:05

wf

14:10 – 14:55

15:00 – 15:45

Czwartek

Czwartek

Czwartek

Czwartek

Czwartek

Czwartek

08:00 – 08:45

wf

fun osob

fun osob

fun osob

fun osob

08:50 – 09:35

wf

z roz krea

z roz krea

z roz krea

religia

09:40 – 10:25

fun osob

z roz krea

religia

z roz krea

z roz krea

10:30 – 11:15

z roz krea

wf

rew1

religia

z roz krea

11:30 – 12:15

rew3

rew/rew2

rew1

z roz krea

z roz kom

12:30 – 13:15

rew3

rew/rew2

rew

rew3/rew

rew/rew1

13:20 – 14:05

rew2

wf

14:10 – 14:55

15:00 – 15:45

Piątek

Piątek

Piątek

Piątek

Piątek

Piątek

08:00 – 08:45

fun osob

fun osob

religia

fun osob

fun osob

08:50 – 09:35

religia

z roz krea

zaj krea1

z roz krea

z roz krea

09:40 – 10:25

z roz krea

religia

z roz kom

z roz krea

z roz krea

10:30 – 11:15

z roz krea

z roz krea

z roz kom

wf

z roz krea

11:30 – 12:15

rew

z roz krea

fun osob

rew/rew1

z roz krea

12:30 – 13:15

rew1

rew

wf

rew

rew/rew1

13:20 – 14:05

rew2/rew

14:10 – 14:55

15:00 – 15:45

Szkoła Podstawowa niepełnosprawnośc intelektualna w stopniu umiarkowanym

Blok lekcyjny

Sokół

Dudkiewicz

Węcek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

08:00 – 08:45

rew2 7.30-8.30

zaj, pozal

rew1

08:50 – 09:35

fun osob

rew1

religia

09:40 – 10:25

fun osob

rew/rew1

wf

10:30 – 11:15

z roz krea

fun osob

wf

11:30 – 12:15

z roz krea

z roz krea

fun osob

12:30 – 13:15

z roz krea

zaj krea1

fun osob

13:20 – 14:05

z roz krea

zaj krea1

rew1/rew2

14:10 – 14:55

z roz krea

wf

rew2

15:00 – 15:45

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

08:00 – 08:45

z roz krea

fun osob

z roz kom

08:50 – 09:35

z roz krea

fun osob

z roz kom

09:40 – 10:25

z roz krea

z roz krea

fun osob

10:30 – 11:15

religia

z roz krea

fun osob

11:30 – 12:15

fun osob

wf

zaj krea1

12:30 – 13:15

zaj krea1

wf

zaj krea1

13:20 – 14:05

zaj, pozal

zaj krea1

rew2/rew3

14:10 – 14:55

rew

rew/rew3

15:00 – 15:45

Środa

Środa

Środa

Środa

08:00 – 08:45

fun osob

rew1

z roz krea

08:50 – 09:35

z roz kom

fun osob

z roz krea

09:40 – 10:25

z roz krea

z roz krea

z roz krea

10:30 – 11:15

z roz krea

z roz krea

fun osob

11:30 – 12:15

z roz krea

z roz kom

wf

12:30 – 13:15

z roz krea

rew2

wf

13:20 – 14:05

rew2

rew

rew2/rew

14:10 – 14:55

rew

rew/rew2

15:00 – 15:45

Czwartek

Czwartek

Czwartek

Czwartek

08:00 – 08:45

rew2 7.30-8.30

fun osob

religia

08:50 – 09:35

z roz krea

fun osob

09:40 – 10:25

z roz kom

z roz krea

z roz krea

10:30 – 11:15

fun osob

wf

z roz krea

11:30 – 12:15

wf

religia

z roz krea

12:30 – 13:15

wf

z roz kom

zaj krea1

13:20 – 14:05

rew1

zaj krea1

zaj krea1

14:10 – 14:55

rew/rew1

15:00 – 15:45

Piątek

Piątek

Piątek

Piątek

08:00 – 08:45

fun osob

fun osob

zaj, pozal

08:50 – 09:35

fun osob

fun osob

fun osob

09:40 – 10:25

wf

z roz krea

z roz krea

10:30 – 11:15

wf

religia

z roz krea

11:30 – 12:15

religia

zaj krea1

zaj krea1

12:30 – 13:15

z roz krea

zaj krea1

zaj krea1

13:20 – 14:05

rew2

rew/rew4

14:10 – 14:55

rew1

15:00 – 15:45

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Blok lekcyjny

Tymińska

Wiecha

Żurowska

Pacek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

Poniedziałek

08:00 – 08:45

fun osob

fun osob

Fun osob rew1 7.00-8.00

fun osob

08:50 – 09:35

pdp

fun osob/rew

 z kszt kr

fun osob

09:40 – 10:25

pdp

pdp

 z kszt kr

pdp

10:30 – 11:15

pdp

pdp

religia

pdp

11:30 – 12:15

religia/rew2

pdp

pdp

pdp

12:30 – 13:15

pdp1

wf

pdp

z roz kom

13:20 – 14:05

pdp1

wf

pdp

z kszt kre

14:10 – 14:55

pdp1

pdp1

pdp

rew/rew2

15:00 – 15:45

/rew2

rew2

zaj, pozal

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

Wtorek

08:00 – 08:45

pdp1

fun osob

pdp

pdp1

08:50 – 09:35

pdp1

pdp

pdp

pdp1

09:40 – 10:25

pdp1

pdp

pdp

pdp1

10:30 – 11:15

z roz kom

pdp

pdp

pdp1

11:30 – 12:15

z roz kom

pdp

fun osob

pdp1

12:30 – 13:15

fun osob

religia

wf/rew1

fun osob

13:20 – 14:05

pdp

zaj, pozal

z roz kom

pdp

14:10 – 14:55

rew/rew2

rew/rew1

z roz kom

pdp

15:00 – 15:45

/rew1

rew

Środa

Środa

Środa

Środa

Środa

08:00 – 08:45

fun osob

fun osob

fun osob

fun osob

08:50 – 09:35

pdp

pdp

z kszt kre

pdp

09:40 – 10:25

pdp

pdp

pdp

pdp

10:30 – 11:15

pdp

wf

pdp

pdp

11:30 – 12:15

wf

z kszt kre

pdp

z roz kom

12:30 – 13:15

z kszt kre

z kszt kre

pdp

wf

13:20 – 14:05

z kszt kre

z kszt kre

pdp

wf

14:10 – 14:55

rew1/rew2

z roz kom

rew2

z kszt kre

15:00 – 15:45

rew1

z roz kom

rew2/rew1

rew1

Czwartek

Czwartek

Czwartek

Czwartek

Czwartek

08:00 – 08:45

fun osob

pdp1

zaj, pozal

religia

08:50 – 09:35

pdp

pdp1

fun osob

pdp1

09:40 – 10:25

religia/rew2

pdp1

fun osob

pdp1

10:30 – 11:15

wf

fun osob

religia

fun osob

11:30 – 12:15

wf

pdp

pdp

pdp

12:30 – 13:15

z kszt kre

religia

pdp

pdp

13:20 – 14:05

z kszt kre

rew/rew1

pdp

z kszt kre

14:10 – 14:55

rew1

rew

pdp

z kszt kre

15:00 – 15:45

rew

rew1

rew/rew1

Piątek

Piątek

Piątek

Piątek

Piątek

08:00 – 08:45

fun osob

pdp1

pdp

rew1/rew

08:50 – 09:35

fun osob

pdp1

pdp

rew1/rew

09:40 – 10:25

pdp

pdp1

pdp

religia

10:30 – 11:15

pdp

z kszt kre

z kszt kre/rew2

fun osob

11:30 – 12:15

pdp

pdp/rew

fun osob

pdp

12:30 – 13:15

pdp

fun osob

wf

pdp

13:20 – 14:05

zaj, pozal

pdp

wf

pdp

14:10 – 14:55

rew3

pdp

rew

wf

15:00 – 15:45

rew3

rew2

Szkoła Branżowa I Stopnia

Blok lekcyjny

Głowacka

Michnowska

Poniedziałek

Głowacka

Poniedziałek

08:00 – 08:45

przedsięb/rew3 kl. Po Gim

zaj prakt kl. 3/rew1 kl. 2

08:50 – 09:35

j pol

zaj prakt

09:40 – 10:25

mat

zaj prakt

10:30 – 11:15

wf

zaj prakt

11:30 – 12:15

hist

zaj prakt

12:30 – 13:15

religia

zaj prakt

13:20 – 14:05

tech gastr

wf

14:10 – 14:55

tech gastr

wf

15:00 – 15:45

rew

rew5

Wtorek

Wtorek

Wtorek

08:00 – 08:45

zaj, pozal

zaj prakt

08:50 – 09:35

tech gastr

zaj prakt

09:40 – 10:25

tech gastr

zaj prakt

10:30 – 11:15

j ang/rew kl. Po Gim

zaj prakt

11:30 – 12:15

religia

zaj prakt

12:30 – 13:15

chem/rew3 kl. Po SP

zaj prakt kl.3/rew2 kl. 2

13:20 – 14:05

rew2

hist  kl. 2  na zaj. kl. 2 i 3

14:10 – 14:55

rew2/rew5

15:00 – 15:45

rew2/rew

Środa

Środa

Środa

08:00 – 08:45

zaj prakt

j pol cała klasa

08:50 – 09:35

zaj prakt

mat

09:40 – 10:25

zaj prakt

j ang cała klasa

10:30 – 11:15

zaj prakt

przedsięb kl. 2na zaj. kl. 2 i 3

11:30 – 12:15

zaj wych

zaj wych

12:30 – 13:15

j ang

tech gastr

13:20 – 14:05

biol

tech gastr

14:10 – 14:55

rew2

prow dział kl. 2na zaj. kl. 2 i 3

15:00 – 15:45

zaj, pozal

Czwartek

Czwartek

Czwartek

08:00 – 08:45

ed bez

d zaw II s/ wdż I s

08:50 – 09:35

mat

religia

09:40 – 10:25

geogr kl. Po Gim

tech gastr

10:30 – 11:15

j pol

tech gastr kl. 3/rew1 kl. 2

11:30 – 12:15

przedsięb/rew kl. Po Gim

wos kl. 3/rew4 kl. 2

12:30 – 13:15

wf

z ang kl. 3/rew3 kl. 2

13:20 – 14:05

wf

j ang  kl. 2na zaj. kl. 2 i 3

14:10 – 14:55

inform

wf

15:00 – 15:45

rew3

Piątek

Piątek

Piątek

08:00 – 08:45

zaj prakt

j pol kl. 2na zaj. kl. 2 i 3

08:50 – 09:35

zaj prakt

religia

09:40 – 10:25

zaj prakt

przedsięb kl 2.na zaj. kl. 2 i 3

10:30 – 11:15

zaj prakt

podst żyw

11:30 – 12:15

fiz

podst żyw

12:30 – 13:15

rew1/rew3

wyp i zas kl. 2 i 3

13:20 – 14:05

wdż

wyp i zas kl. 2na zaj. kl. 2 i 3

14:10 – 14:55

 

15:00 – 15:45