Wicestarosta Marek Pawłowski nagrodził dzisiaj zwycięzców konkursu plastycznego „Wiem czym oddycham – smog albo zdrowie”, zorganizowanego przez Wydział Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach przy współudziale Państwowego Ogniska Plastycznego. W tym roku cieszył się on dużym zainteresowaniem młodzieży. Wpłynęło ponad 50 prac. I tak, najwyżej oceniono prace: Wiktorii Długosz oraz Elizy Nowak. Drugą nagrodę zdobyły: Zuzanna Mazurkiewicz oraz Jolanta Kosmala. Trzecie miejsce należało natomiast do Mai Sosnowskiej, Marii Jagieły i Mateusza Rojka. Jury przyznało też wyróżnienia. Powędrowały one do: Katarzyny Wus, Magdaleny Wójcik, Natalii Sikory, Agnieszki Różyckiej, Anastazji Kisińskiej i Darii Leszczyńskiej. Raz jeszcze gratulujemy!
Prace można podziwiać na II piętrze Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Zachęcamy do oglądania.