Prace wykonane pod kierunkiem p. Moniki Szemeczko przez uczniów klas:  VI Szkoły Podstawowej i I Szkoły Branżowej