W dniu 18.05.2016 r. odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego „ Nasze miasto, nasze okolice- kalendarz na 2017 rok”.  Projekt był realizowany przez klasy gimnazjalne, pod opieką Moniki Grudniewskiej oraz Sylwi Kuźdub Celem głównym projektu było opracowanie kalendarza na 2017 rok. Poprzez udział w projekcie uczniowie mieli możliwość samodzielnego zdobywania informacji, poszerzyć wiadomości o lokalnym środowisku oraz doskonalić  umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami multimedialnymi.