W związku z ogłoszeniem przez MEN roku szkolnego 2017/2018 – Rokiem Niepodległej , oraz ogłoszonym przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach projektu ,,Niepodległa – Nieoczywista”, społeczność szkolna SOSW włącza się poprzez następujące działania.

(Ramowy plan działań).

Harmonogram obchodów w SOSW w Starachowicach

  1. Marzec 2018

Projekt edukacyjny – prace plastyczne w formie wielkanocnych kartek świątecznych oraz stroików wielkanocnych , skierowanych do środowiska żołnierzy kombatantów z powiatu Starachowickiego. W kartkach świątecznych będą zawarte elementy obchodów Niepodległości. Uczniowie szkół SOSW wykonujący kartki świąteczne będą nabywać wiadomości związane z obchodami święta stulecia Niepodległości oraz będą mieli możliwość uświadomienia sobie jak była rola kombatantów w odzyskaniu niepodległości. Odpowiedzialna ze strony SOSW Pani Marta Bonio ( współpraca z Panem Stanisławem Staneckim)

Planowany koszt dotyczy zakupu materiałów papierniczych i technicznych różnego rodzaju – koszt około 500zł – 700 zł.

  1. Wieczór literacki pod hasłem „ Jej Portret”

Projekt edukacyjny polegający na przygotowaniu przez wychowanków SOSW wieczoru literacko – muzycznego o tematyce patriotycznej. Uroczystość o kameralnym charakterze, z udziałem zaproszonych gości – Starosty Starachowickiego, rodziców, spotkanie przy słodkim poczęstunku będzie miało na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej wyjątkowego, bardzo ważnego charakteru obchodzonego święta. Wstępny termin wieczoru literackiego 22 marca 2018 roku w internacie SOSW. Zostaną przygotowane i dostarczone zaproszenia zawierające szczegółowy termin wieczoru literackiego.

Przewidywany koszt – soki, napoje, ciasta, lampiony płyty, wystrój w barwach narodowych – koszt ok 500 zł.

  1. Majowa Jutrzenka – maj 2018- projekt edukacyjny realizowany w zakresie uczczenia Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Działania realizowane wspólnie z Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Motylkowe Wzgórze” oraz WTZ Kałków – Godów. Uroczystość o szerokim zasięgu lokalnym odbędzie się na terenie siedziby stowarzyszenia „ Motylkowe Wzgórze”. W zakresie zadań realizowanych przez uczniów i nauczycieli SOSW realizowane będzie przygotowanie i prowadzenie konkurencji sportowych, pomoc i przygotowania grilla i poczęstunku (współpraca z rodzicami), elementy oprawy artystycznej. W 2018 roku obchody dnia godności osób niepełnosprawnych będzie zawierało liczne elementy patriotyczne i podkreślało działania Państwa na rzecz niepełnosprawnych. Impreza Pod Honorowym Patronatem Starosty Starachowickiego z udziałem zaproszonych gości.

Przewidywany koszt ok. 1000 zł (w zakresie SOSW).

  1. Mapa Polski – maj 2018- projekty edukacyjny obejmujący całą społeczność szkolną polegający na wykonaniu konturu Mapy Polski z uczniów ubranych w białe i czerwone koszulki , wykonanie zdjęcia, rozdawanie flag, radosne świętowanie. Zaproszenie mieszkańców okolicznych zabudowań na Osiedlu Majówka. Zaproszenie Starosty Starachowickiego i innych gości.

Koszty- zakup koszulek białych i czerwonych, artykuły papiernicze na wykonywanie flag – około 600 zł.

  1. Wrześniowe spotkanie dzieci i młodzieży na Wykusie, Patronat Honorowy Starosty Starachowickiego. Projekt edukacyjny patriotyczny realizowany od lat przez społeczność SOSW 42 Drużyna Harcerska „ Nieprzetarty Szlak” oraz społeczność Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi. W 2018 roku planujemy poszerzyć listę odbiorców naszego działania między innymi poprzez udział uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Starachowickiego. Uroczystość z udziałem kombatantów. „ Biało Czerwony Wykus”. W programie planujemy mszę święta polową, występ artystyczny, spotkania z kombatantami, wspomnienia.

Koszty zawierają opłatę za 3 autokary, przygotowanie poczęstunku, dekoracji.. Około 2 500 zł.

  1. Przyjęcie urodzinowe Dla Niepoległej: konkurs pod hasłem „Niepodległość na wesoło” (7 listopad 2018). Cała szkoła w barwach narodowych (8 listopada), główne obchody niepodległości (9 listopada 2018). Projekt edukacyjny w ramach którego przez 3 dni wszelkie działania będą skierowane na obchody Stulecia Niepodległości. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu. Udział zaproszonych gości. Działania dostosowane do niepełnosprawności dzieci. Współdziałanie z rodzicami.

Koszty – materiały dekoracyjne, papiernicze, dyplomy, nagrody, flagi, stojaki na flagi – około 1000 zł.

  1. Lekcja muzealna w Muzeum Przyrody i Techniki – udział uczniów w wystawie fotograficznej. Działania włączające społeczność SOSW w uroczystości i imprezy organizowane przez innej jednostki

  2. Uczniowie biorą udział w różnych ogólnopolskich konkursach plastycznych „Barwy Niepodległej”, „Orzeł biały, nasza duma” . Rozstrzygnięcia konkursów w tym wyróżnienia za udział odbędą się w miesiącu listopad 2018. Koszty to zakup drobnych upominków, nagród, dyplomów. Koszt około 500 zł.

W SOSW powołano komitet organizacyjny odpowiedzialny za koordynowanie różnorodnych działań w ramach ” Roku Dla Niepodległej”.