W piątek 4 marca 2022 odbyło się robocze spotkanie Starosty Starachowickiego Pana Piotra Ambroszczyka oraz Dyrektora Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Pana Michała Gutowskiego z Dyrekcją Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Panią Elżbietą Kowalczyk.

W trakcie spotkania omówiono formy pomocy organizacyjnej jakie planuje zorganizować Placówka dla przybywających niepełnosprawnych dzieci z Ukrainy. Ustalono, że dla dzieci i młodzieży zostaną zorganizowane we współpracy z Akademią Piłkarską Star Starachowice zajęcia świetlicowe i sportowe.

Omówiono również realizację rządowych programów z których wsparcia w ostatnim czasie skorzystała Placówka. Przystąpiono do udziału w programie ,, Aktywna Tablica” oraz ,, Laboratorium Przyszłości”.

W ramach rządowego programu ,, Aktywna tablica” którego celem jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowoczesnych technologii zakupiono 4 monitory interaktywne z pełnym oprogramowaniem. Monitory wykorzystywane są na zajęciach w codziennej pracy dydaktycznej.

Otrzymane środki wsparcia w ramach programu ,, Laboratorium przyszłości” zostały przeznaczone na zakup wyposażenia: drukarki 3D wraz, mikrokontrolery z czujnikami, lutownice/stacje lutownicze z gorącym powietrzem, kamery przenośne cyfrowe, statywy, mikroporty, oświetlenie do realizacji nagrań, maszyny do szycia. Zakupione pomoce dydaktyczne pozwalają uczniom budować tzw. kompetencje przyszłości (czyli nauka, technologia, sztuka, inżynieria oraz matematyka). Udział w w/w programach pozwala uatrakcyjniać zajęcia szkolne, pozwala rozwijać swoje zainteresowania nie tylko w ramach zajęć obowiązkowych ale również w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

SOSW prowadzi nabór do szkół:

-Szkoły Podstawowej,

– Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: kucharz oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,

– Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Placówka zapewnia całodzienny pobyt uczniom w grupach wychowawczych.