W dniu 22 listopada 2017r. wychowankowie SOSW wzięli udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej pod hasłem „Zaczarowany świat” w Zawichoście. Organizatorem przeglądu był Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka, referat „Nieprzetartego Szlaku” .