XI Sejmik Samorządów Szkolnych

29 maja 2018r. w Szkole Podstawowej nr 10 odbył się Sejmik Samorządów Uczniowskich zorganizowany przy współpracy Młodzieżowej rady Miasta.Wśród uczniów ze szkół starachowickich,
w spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele SOSW, którzy wraz
z opiekunem SU Mateuszem Gembskim zaprezentowali jedną ze swoich inicjatyw oddolnych – „Wrześniowe Spotkania Dzieci i Młodzieży na Wykusie”.
Spotkanie było okazją do bliższego poznania inicjatyw oraz wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi działaczami samorządowymi.