22 maja 2014 r. wychowankowie grup wychowawczych SOSW uczestniczyli w wyjątkowym spotkaniu z naszymi przodkami z epoki kamienia – X Pikniku Archeologicznym „Rydno”.

Dzięki tej „żywej” lekcji najdawniejszej historii młodzież miała możliwość zapoznać się z życiem paleolitycznych łowców-zbieraczy oraz pierwszych rolników neolitycznych.

W zainscenizowanych obozowiskach z epoki kamienia nasi wychowankowie zobaczyli najważniejsze zagadnienia związane z życiem w tej epoce: metody uzyskiwania ognia, techniki obróbki krzemieni
i innych materiałów, metody wytwarzania i zastosowania barwników mineralnych (między innymi „krwicy” otrzymywanej z hematytu wydobywanego w przeszłości na Rydnie), różne rodzaje broni myśliwskiej, prehistoryczną sztukę, „gastronomię”, magię oraz dodatkowo metody pracy archeologów.