Inscenizacja wiersza J. Tuwima ,, Rzepka”

W czwartek 5 grudnia 2013 w  Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  odbyło się już trzecie  spotkanie z twórczością J. Tuwima. Tym razem w spotkaniu pt: ,, Dzieci, Dzieciom” zaangażowano najmłodszych uczniów naszej szkoły.
Uczniowie przedstawili inscenizację wiersza pt:,, Rzepka”.  Odpowiednio dobrane i przygotowane stroje, rekwizyty oraz scenografia pozwoliły młodym aktorom doskonale oddać treść charakter wiersza.
Społeczność szkolna , rodzice i nauczyciele gromkimi brawami nagrodzili występ artystów.