Dn. 3.03.2022r odbyło się kolejne z cyklu spotkanie profilaktyczno- edukacyjne dla uczniów zespołów edukacyjno – terapeutycznych kl. I-VIII Szkoły Podstawowej z Policjantami z Zespołu do Spraw Profilaktyczno -Społecznych KPP w Starachowicach.

Tematyką spotkania była ,,Tolerancja oraz agresja i przemoc rówieśnicza’’.

Policjanci podczas spotkania zaprezentowali film edukacyjny ukazujący tematykę tolerancji wśród dzieci i młodzieży.

Podczas prelekcji omówiona została zasada równego traktowania jako jedna z fundamentalnych zasad kształtujących poczucie godności i obiektywnego traktowania innych bez względu na jakiekolwiek cechy.

Rozmawiano i zachęcano do propagowania w szkole i poza nią wartości takich jak: wzajemny szacunek, tolerancja, chęć niesienia pomocy i działania na rzecz innych.

Podkreślano, że szkolna codzienność stwarza wiele sytuacji, dzięki którym można uczyć się tolerancji, albo ją doskonalić.

W tematyce przemocy i agresji rówieśniczej został poruszony temat odpowiedzialności prawnej za stosowanie przemocy wobec rówieśników oraz jak radzić sobie z agresją fizyczną i słowną.

Prelekcja z udziałem Funkcjonariuszy w dużym stopniu przyczyniła się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpieczeństwie wśród uczniów oraz pozytywnego wpływu na zachowanie w szkole i poza nią.

Ważnym stwierdzeniem i wnioskiem spotkania było to, że bez względu na formy agresji, każda jest bolesna i niemiła dla drugiego człowieka, dlatego takich zachowań nie można lekceważyć i o niewłaściwym postępowaniu informować osoby dorosłe – rodziców, nauczycieli czy pedagogów.

Pod koniec spotkania został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod hasłem: ,,Policjant w oczach Dziecka’’, w którym brali udział uczniowie najmłodszych klas Szkoły Podstawowej.

Wyróżnieni uczniowie:

Oskar Szczodrak kl. II, Martyna Dwojewska kl. III, Julia Jasztal kl. III, Nikola Brzeziańska kl. III,

Hubert Jasionka kl. II, Piotr Dybowski kl. I.

W ramach podziękowania wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody i słodki poczęstunek. Dziękuję wszystkim uczniom za udział w konkursie, a także nauczycielom, którzy wspierali uczniów w wykonaniu prac konkursowych.  Wszystkim uczniom życzę dalszych sukcesów i do zobaczenia w następnym spotkaniu.

Wioletta Szczęsna