„Najdłużej czekana noc…”

„Ciesz się i raduj ziemio cała świecie,

że w mieście Betlejem przyszło na świat Dziecię!”

16 grudnia uczniowie SOSW w Starachowicach zaprezentowali Jasełka z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W specjalnie przygotowanej scenografii oraz kostiumach nawiązujących do wydarzeń betlejemskiej nocy uczniowie grupy teatralnej zaprezentowali sceny z kart Ewangelii nawiązujące do narodzin Jezusa Chrystusa. Inscenizacja przepełniona kolędami i pastorałkami w wykonaniu uczniów wzruszyła rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: ks. Aleksander Sikora, ks. Artur Lach, wicestarosta Dariusz Dąbrowski, członkowie Zarządu Powiatu Jerzy Materek, Robert Sowula, prezes Stowarzyszenia Niepełnosprawnych „Plus” Alicja Czarnecka i wiceprezes Teresa Woś, Przewodnicząca Rady Rodziców SOSW p. Aneta Wójcik, dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Starachowicach p. Bożena Samela.