5 kwietnia uczniowie naszej szkoły spotkali się z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach.Policjantka Zespołu Profilaktyki Społecznej st. sierż. Anna Kroner zapoznała dzieci i młodzież  z konsekwencjami prawnymi stosowania cyberprzemocy. Każdy, krok po kroku, nabył wiedzę jak chronić się przed przemocą w sieci. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a zdobyta wiedza i umiejętności na pewno przyczynią się do bardziej świadomego korzystania z internetu i przestrzegania „netykiety ” przez wszystkich uczniów Ośrodka.