W dniu 12.11.2019 r. w  grupach wychowawczych gościła funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach Pani Anna Kroner , której celem spotkania było poruszenie niezwykle istotnego problemu, który stanowią w dzisiejszych czasach dopalacze i narkotyki. Podczas prelekcji wykorzystano materiał filmowy, który przedstawiał zachowania osób zażywających substancje psychoaktywne, w celu zapobiegania niepożądanym zjawiskom oraz przeciwdziałanie w zakresie różnych zachowań ryzykownych. Spotkanie miało na celu nie tylko podnieść świadomość prawną związaną z narkomanią, ale także poszerzyć wiedzę wychowanków na temat konsekwencji zażywania tych substancji.