W roku szkolnym 2021/2022 w naszej Placówce zaplanowano cykl spotkań profilaktyczno – edukacyjnych dla uczniów kl. I -IV Szkoły Podstawowej z Policjantami z Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej KPP w Starachowicach.
Pierwsze spotkanie odbyło się dn. 16.09.2021 r pod hasłem: ,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Bezpieczny powrót do szkoły”.
Podczas prelekcji omówione zostały zasady poruszania się po ulicy, chodniku, podczas jazdy rowerem oraz samochodem.
Funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę na to, że bardzo ważnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo na drodze jest noszenie na sobie elementów odblaskowych.
Podczas rozmowy dzieci powtórzyły numeryr alarmowe do służb ratunkowych. W praktyczny sposób uczyli się bezpiecznego przejścia przez jezdnię po pasach.
Uczniowie zostali zaproszeni i zachęceni do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem: ,,Policjant w oczach dziecka’’.
Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w styczniu.