W dniu 24.02.2020 r. w grupach wychowawczych odbyło się spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Starachowicach z asp. sztab. Pawłem Kuźką. Głównym celem spotkania z uczestnikami było kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa i przygotowania wychowanków do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach. Podopieczni mieli okazję porozmawiać z policjantem o zasadach ruchu drogowego, o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Nasz Gość wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Ponadto podkreślił jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Spotkanie propagowało wiedzę o bezpieczeństwie w życiu codziennym, w domu oraz w szkole.