Podsumowanie IV edycji konkursu „Wspólnie sprzątamy nasz las”

W dniu 17 października 2013 r. odbyło się podsumowanie IV edycji konkursu „Wspólnie sprzątamy nasz las” organizowanego przez Nadleśnictwo Starachowice oraz Koło Przyjaciół Lasu „KOTYZKA”. W tegorocznej edycji konkursu uczestniczyło dziewięć szkół z terenu powiatu. Komisja dokonała oceny nadesłanych przez szkoły sprawozdań z wykonanych prac oraz podsumowała wyniki kontroli terenowych.I miejsce w tegorocznej edycji konkursu otrzymali uczniowie Gimnazjum nr.2, II miejscezdobyła Szkoła Podstawowa nr 9 w StarachowicachIII miejsce należało do Szkoły Podstawowej w Lubieni. Organizatorzy konkursu: Nadleśnictwo Starachowice i Towarzystwo Przyjaciół Lasu Koło „Kotyzka”, ocenili kilkumiesięczną, ciężką pracę uczestników konkursu, którego celem jest kształtowanie prawidłowych nawyków zachowania się w lesie oraz utrzymywania porządku na przydzielonym przez organizatorów obszarze patronackim. Nagrody zwycięzcom  oraz pozostałym uczestnikom tegorocznego konkursu „Wspólnie sprzątamy nasz las” wręczyli przedstawiciele Nadleśnictwa. Na zakończenie wspólny posiłek , pieczenie kiełbasek przy ognisku, gry i zabawy terenowe dopełniły świetności imprezy.

Uczniowie SOSW w Starachowicach już po raz trzeci uczestniczyli w Konkursie pod opieką pań: A.Michnowskiej, A. Wiśnios oraz J. Tomczyk.