,,Stop Cyberprzemocy”  pod takim hasłem w piątek 15. 04. 2016 roku odbyła się lekcja otwarta dla uczniów i nauczycieli prowadzona przez Emilię Węcek oraz Monikę Grudniewską.
Głównym celem przeprowadzonych zajęć było uświadomienie uczniom zagrożeń jakie stwarza nie świadome używanie i wykorzystywanie Internetu oraz telefonów komórkowych.  Uczniowie dowiedzieli się,  z  jakimi  zagrożeniami  mogą się spotkać w sieci, poznali również zasady którymi należy się kierować podczas surfowania w Internecie, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa, poznali zasady kulturalnego zachowania w Internecie. Wspólnie wypracowano zasady e-etykiety, które na zakończenie podpisano jako zobowiązanie do ich przestrzegania. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem, chętnie słuchali i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.