W dniach 27 i 28 października 2021 roku wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wraz z wychowawcami p. Aliną Plewińską, p. Sylwią Dybowską i  p. Januszem Sobieckim wybrali się na cmentarze, celem uczczenia pamięci zmarłych. Podopieczni wspólnie z wychowawcami pomodlili się i zapalili znicze na grobach. Uczniowie mogli w ciszy i zadumie, posłuchać opowieści wychowawców na temat przeszłości naszej ojczyzny, zapalić lampki na mogiłach żołnierzy poległych w I i II Wojnie Światowej. Spacer alejkami cmentarza był dla podopiecznych ogromnym przeżyciem. To była bardzo ważna lekcja wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego, która pozostanie dzieciom w pamięci. W czasie wyjścia, wychowankowie  poznawali tradycje, zwyczaje związane ze świętem zmarłych w naszej kulturze i religii.