W tym tak nam trwogim czasie, swoim ciepłem i radością, z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragną się podzielić uczniowie klasy II-III PdP. Swoimi pracami przekazują wszystkim magię tych Świąt i wiarę w lepsze jutro.