Powiatowy sztab „Szlachetnej Paczki” zorganizowany był w tym roku w Naszym Ośrodku. Liderem, podobnie jak w roku ubiegłym były p. Grażyna Raczyńska i p. Justyna Tomczyk. Super wolontariusze to około 30 osób – nauczyciele SOSW, członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych oraz osoby prywatne.

Wytypowano 60 rodzin do objęcia „Szlachetną Paczką”. Trudna organizacyjnie akcja przebiegła wzorowo.

W dniu 07.12.2013r. p. A. Matynia starosta starachowicki i p. J.Maciejczak odwiedzili Nasz Sztab.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.