27 września (poniedziałek) 2021 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach patriotycznych w 82 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz tajnego harcerstwa Szarych Szeregów. Wspólnie z  kombatantami  złożyli kwiaty oraz zapalili znicze w Panteonie Pamięci Polskiego Państwa Podziemnego w klasztorze Ojców Cystersów w Wąchocku. Następnie przy kapliczce św. Jacka uczestniczyli we mszy świętej odprawionej w intencji poległych żołnierzy Armii Krajowej oraz harcerzy Szarych Szeregów. Wysłuchali również ,,gawędę” o Polskim Państwie  Podziemnym wygłoszoną przez wiceprezes okręgu – Środowiska Świętokrzyskich  Zgrupowań Partyzanckich Ponury – Nurt Panią Annę Skibińską. Zwracając się głównie do młodzieży Pani wiceprezes Zgrupowań Partyzanckich zaznaczyła, że poprzez ich obecność w tym miejscu podnoszą rangę wydarzenia i wpisują się w sztafetę pokoleń, dla której Polska jest bardzo ważna. Obowiązkiem wszystkich Polaków jest pamięć ale przede wszystkim wiedza o tym, że Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę światową, bowiem oprócz struktur wojskowych obejmowało m.in. agendy odpowiedzialne za akcję tajnego nauczania na wszystkich szczeblach oświaty, sądownictwo, działalność propagandową i wywiadowczą. Całość podlegała Rządowi RP na uchodźstwie.