Konsultacje z Radą Rodziców Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w sprawie organizacji pracy po feriach odbedą się w środę 13.01.2021 r. o godz. 8:00.