Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach informuje iż, po uzgodnieniu z Radą Rodziców oraz zgodnie z zarządzeniem nr 36,  ogranicza się działalność wszystkich szkół oraz zespołów rewalidacyjno-wychowawczych

  • od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 ogranicza się funkcjonowanie wszystkich szkół funkcjonujących w SOSW w Starachowicach,
  • uczniowie uczą się w trybie zdalnym do dnia  22 grudnia br. włącznie,
  • zapewnienia się  funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19,
  • od 4 do 17 stycznia 2021 r. – ferie zimowe