V FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK;” NADZIEJA PRZYSZŁA NA ŚWIAT”

9 stycznia w Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych  w Skarżysku odbył się V Festiwal Kolęd i Pastorałek ”Nadzieja przyszła na świat”. Festiwal odbył się pod patronatem starosty skarżyskiego Michała Jędrysa. Uczniowie SOSW w Starachowicach już po raz czwarty uczestniczyli w przeglądzie, w gronie dziesięciu placówek edukacyjno- wychowawczych z terenu Skarżyska, Starachowic, Baryczy, Sandomierza o raz Ostrowca Świętokrzyskiego. Wykonawcy zaprezentowali ciekawe aranżacje znanych i mniej znanych kolęd i pastorałek.

Uhonorowaniem pracy uczniów oraz ich opiekunów były nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku oraz sponsorów. Nasz Ośrodek w tegorocznej edycji przeglądu reprezentowali następujący uczniowie: M. Pozoga, K. Kowalska, A. Klusek, J. Mosiołek, M. Kosno.

Uczniowie zaprezentowali Kolędy: Gdy śliczna Panna, W mieście Betlejem oraz Płonie Gwiazda przygotowane z paniami: R. Głowacką oraz A Wiśnios