Dnia 08.04.2019 r. w grupach wychowawczych odbyło się pierwsze z cyklicznych spotkań czytelniczych w Miejskiej Bibliotece Publicznej ,,Nad Skałą’’ przy ulicy Staszica 9 w Starachowicach pod kierunkiem wychowawców  p. Aliny Plewińskiej, p. Anny Haby, p. Agnieszki Sieniek-Pyrc.

Celem spotkania jest kultywowanie głośnego czytania, wprowadzenie wychowanków w świat literatury, zaciekawienie książką, przez ciekawe zabawy literackie oraz zajęcia plastyczne, kształcenie nawyków czytelniczych, nabywanie kształcenia nawyku dbania o książki i szanowania ich, zapobiegania uzależnieniu od telewizji i komputerów, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych.

Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbywać się będą co dwa tygodnie.