W poniedziałek 10.02.2020 r. wychowankowie grup wychowawczych wzięli udział w kolejnych warsztatach czytelniczych w Miejskiej Bibliotece Publicznej ,, Nad Skała” w Starachowicach. Podczas zajęć podopieczne wykonały pejzaże zimowe, techniką stemplowania. Celem zajęć było doskonalenie umiejętności plastyczno-technicznej, rozwijanie umiejętności  skupiania uwagi na wykonywanym zadaniu oraz doskonalenie sprawności manualnych.