Podnoszenie ogólnej sprawności ruchowej dziecka, doskonalenie zwinności, orientacji przestrzennej, skoczności, zaspokojenie potrzeby ruchu to cele jakie przyświecały wyjściu dzieci. Pobyt wychowanków na świeżym powietrzu zapewnił im wiele radości i pozytywnie wpłynął na ich rozwój ruchowy.