Wychowankowie  pod kierunkiem p. Aliny Plewińskiej w ramach zajęć  prowadzonych w grupach wychowawczych wykonywali wielkanocne zajączki. Celem zajęć  było rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły oraz doskonalenie swojego warsztatu w zakresie umiejętności stosowania różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych.