Z wielką przyjemnością informujemy, że laureatami wojewódzkiego konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kieleccy Patrioci zatytułowanego Kochaj Polskę zostali uczniowie naszego Ośrodka: Kacper Walkiewicz (II miejsce w kategorii literackiej), Diana Kaczor, Ola Rękawik, Agata Grzmiel, Paulina Mikos, Julia Jasionka i Mikołaj Sikora (III miejsca w kategorii plastycznej). Celem konkursu było propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny, Ojczyzny, tworzenie osobistego, estetycznego sposobu wypowiedzi oraz kształtowanie wrażliwości twórczej i plastycznej ekspresji. Uczniowie systematycznie rozwijają swoje pasje i zainteresowania dzięki czemu osiągają sukcesy zgodnie z osobistymi uzdolnieniami i potrzebami. Godnie reprezentują naszą placówkę w środowisku nie tylko lokalnym. Docenienie tak dużej grupy naszych uczniów cieszy całą naszą społeczność.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.