W dniu 28 września 2021 r. odbyły się XIX „Wrześniowe Spotkania Dzieci i Młodzieży na Wykusie” organizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach i SP. im. Świętokrzyskich Partyzantów Armii Krajowej  w Wielkiej Wsi. Szkoły te od wielu lat znane są z krzewienia ducha patriotyzmu wśród młodzieży i kultywowania postaw patriotycznych w środowisku lokalnym czego symbolem stały się „Wrześniowe Spotkania…” .
Po raz kolejny na polanie przy kapliczce na Wykusie spotkała się młodzież, aby uczcić pamięć i oddać hołd poległym za naszą Ojczyznę partyzantom Armii Krajowej.

Uroczystość rozpoczęły p. Elżbieta Kowalczyk – Dyrektor SOSW w Starachowicach i p. Bożena Wrona – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Świętokrzyskich Partyzantów AK w Wielkiej Wsi witając przybyłych gości oraz młodzież. Tradycyjnie zgromadzeni pomodlili się w intencji żyjących i zmarłych partyzantów AK.

Wszyscy przybyli goście wysłuchali gawędy druhny Anny Skibińskiej, na temat działalności partyzanckiej  Eugeniusza Kaszyńskiego, ps. „Nurt”. Całości dopełniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Starachowicach oraz uczniów ze szkoły w Wielkiej Wsi.

W bieżącym roku w uroczystościach uczestniczył Starosta Powiatu Starachowickiego p. Piotr Babicki. Tradycyjnie we „Wrześniowych Spotkaniach…” wzięły także udział liczne grupy uczniów z placówek powiatu starachowickiego i skarżyskiego. Na zakończenie  delegacje ze szkół  złożyły kwiaty i zapaliły znicze pamięci przy wykusowej kapliczce, po czym wszyscy uczestnicy udali się na poczęstunek przygotowany przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach.