„Wrześniowe Spotkania na Wykusie”

25 września 2013 r. na  Polanie Wykus, odbyły się  Wrześniowe Spotkania Dzieci i Młodzieży. Uroczystość o zasięgu wojewódzkim została zorganizowana w tym roku Pod patronatem Pana  Starosty A. Matyni. Władze Powiatu reprezentował Członek Zarządu pan C. Berak. Patrioityczne spotkania na Wykusie przygotowane zostały przez społeczność SOSW w Starachowicach oraz SP z Wielkiej Wsi. Około 300 dzieci i młodzież ze Starachowic, Wąchocka   i okolic oraz Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku ze Skarżyska- Kamiennej , Zawichostu i Kielc-wysłuchało referatu nt. historii Wykusu. Wspólnie śpiewali partyzanckie pieśni. Ważnym elementem uroczystości było składanie wiązanek przy kapliczce. Na koniec uspotkania, wszyscy posilili się gorącym bigosem przygotowanym w ramach praktyk zawodowych przez uczniów SOSW. Organizatorzy dziękują wszystkim za przyjęcie zaproszenia i obecność na Wykusie.