25 września 2020 r. uczniowie klas IV, V i VI  Szkoły Podstawowej spotkali się przy ławeczce Zdzisława Rachtana ps. ,,Halny”, żeby minutą ciszy uczcić wszystkich żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej ,,Ponury – Nurt”, którzy w czasie II wojny światowej walczyli w obronie naszej Ojczyzny. Podporucznik „Halny” był jednym z nich. Jako młody 16 letni chłopiec zaangażował się w konspirację w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej. W marcu 1943 r. został włączony do oddziału dywersyjnego NOW pod dowództwem chor. Tomasza Wagi ps. ,,Sęk”.  W 1943 r. przeszedł cały szlak bojowy Zgrupowań Partyzanckich AK ,,Ponury”. Po wojnie poświęcił się kultywowaniu ich pamięci. Przyczynił się m.in. do wzniesienia kapliczki Matki Boskiej Bolesnej na Wykusie, organizowania tam spotkań patriotycznych, a także powstania Panteonu Polskiego Państwa Podziemnego w Wąchocku. Przywracał prawdziwą wartość najważniejszym słowom, takim jak Bóg, Honor, Ojczyzna oraz patriotyzm. Zmarł 26 stycznia 2014r. w Warszawie. Młodzież naszego Ośrodka uczciła pamięć żołnierzy, przygotowując wystawę poświęconą corocznym Wrześniowym Spotkaniom Dzieci i Młodzieży na Wykusie.