W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym 19 grudnia odbyło się  spotkanie z Panią Magdaleną Mroczek z biblioteki miejskiej ,, Plastuś”. W spotkaniu udział brali uczniowie klas 4,5,7,8 Szkoły  Podstawowej. Pod kierunkiem Pani bibliotekarki i wychowawców klas aktywnie uczestniczyli w zajęciach dzieląc się swoimi doświadczeniami i przeżyciami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Z dużym zainteresowaniem słuchali również o dawnych tradycjach a także chętnie opowiadali o tradycjach kultywowanych w ich domach rodzinnych. Pod opieką naszego Gościa wykonali tradycyjne stroiki świąteczne.