W dniu 29 września 2021 r. przeprowadzone zostały w naszym Ośrodku wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali na przygotowanych plakatach siebie, swoje programy i hasła.

Zgodnie z Regulaminem w skład prezydium Samorządu Uczniowskiego weszły trzy osoby o największej liczbie głosów, z następującym przydziałem czynności w roku szkolnym 2021/2022:

DOMINIKA JÓŹWIAK – PRZEWODNICZĄCA SU

ALAN BĘBAS – ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

PATRYK CIOSEK – CZŁONEK

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

Opiekunowie SU